Dat kan goed bij bijvoorbeeld een kok die zelfstandig verantwoordelijkheid heeft over menu en inkoop en dergelijke, dj-vj of tijdelijke inzet. In de reguliere bediening en ondersteunende keukenfuncties wordt dat al moeilijker. Het risico van aansprakelijkheid en risico voor de betrokken zzper is groot. Meer informatie en voorbeeldovereenkomsten vindt u op de website van de belastingdienst. In de overeenkomsten zijn de bepalingen geel gemarkeerd die maken dat er geen sprake is van loondienst. Daarom mag u deze bepalingen niet aanpassen.

cijfers en trends horeca namelijk de vraag of en hoeveel horecawerk kan worden uitgevoerd door een zzper in plaats van werknemers. De vraag of er een zzper ingeschakeld kan worden waarbij overeengekomen is dat er geen werkgevergezag.

Als u deze voorbeeldovereenkomsten gebruikt en ook volgens deze overeenkomsten samenwerkt, weet u zeker dat u geen loonheffing hoeft in te houden en te betalen. U bent niet peptide verplicht om voor de voorbeelden van de belastingdienst te gebruiken, maar als u een eigen overeenkomst maakt, is het verstandig deze vooraf aan de belastingdienst voor te leggen. Er zijn drie voorbeeldovereenkomsten die van toepassing kunnen zijn: geen werkgeversgezag, opgesteld door de belastingdienst, vno-ncw en mkb nederland samen. Deze modelovereenkomst is gericht op situaties waarin het werkgeversgezag ontbreekt. Dat betekent onder andere dat de opdrachtnemer het werk naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever kan doen. Vrije vervanging, opgesteld door de belastingdienst, vno-ncw en mkb nederland samen. Met deze modelovereenkomst kan de opdrachtnemer zich vrij laten vervangen. Dat betekent dat de opdrachtnemer iemand anders kan vragen om het werk voor hem te doen. Tussenkomst, opgesteld door de belastingdienst, vno-ncw en mkb nederland samen. Deze modelovereenkomst kunt u gebruiken als de opdrachtnemer via een intermediair werkt voor een derde.

cijfers en trends horeca

Flanders food Faculty toerisme vlaanderen


Sinds is de verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen door een nieuw systeem van natuur overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het nieuwe systeem, de wet dba (Deregulering beoordeling Arbeidsrelaties heeft gevolgen voor ondernemers die zelfstandigen triangle (zzpers/freelancers) inhuren. Voorheen gaf de var-verklaring duidelijkheid over de arbeidsrelatie. Ter vervanging van de var kunnen opdrachtgevers (bedrijven) en zelfstandigen een overeenkomst gebruiken om vooraf zekerheid te hebben over de voorgenomen arbeidsrelatie. Zo legt u vast dat er geen sprake is van een dienstverband. En u spreekt af dat u geen loonheffingen hoeft in te houden en af hoeft te dragen. Voorbeeldovereenkomsten Belastingdienst, sinds kunt u gebruikmaken van door de belastingdienst opgestelde voorbeeldovereenkomsten.

Cijfers en onderzoek - koninklijke, horeca, nederland - home


Download hier gratis het horeca ondernemingsplan(bussiness plan/plan van aanpak) template, zodat jij direct aan de slag kan gaan met jou unieke onderneming. Informatie: Eten & koken eten, eten en koken, koken, trends koken, trendy koken. 's nachts draag ik sinds een week een bitje, maar het vreemde gevoel aan me kies blijft nog steeds. #2 Highly functional, the interior compartment of a woc mimics a real wallet. "eur-lex 32009R1223 en eur-lex". "Sodium lauryl sulfate-induced irritation in the human face: regional and age-related differences". 's ochtends smeer ik mn probleemzones in met een mix van Olijfolie en Druivenpitolie. "Purposes of Cosmetic Packaging". "Oestrogenic activity of parabens in mcf7 human breast cancer cells".

cijfers en trends horeca

Onze sectorspecialisten horeca en recreatie delen hun kennis in kwartaalberichten, thema-updates en blogs. Bekijk ook cijfers en trends voor uw sector. Bekijk uitgebreide informatie over uw sector, wereldwijde trends en nieuws over de binnen- en buitenlandse economie. Lees ook de sectorprognoses voor 2018. Uit onderzoek van khn blijkt dat 94 van de horecaondernemers verwacht dat het verdwijnen van rookruimten zeker zal leiden tot meer overlast en veiligheidsproblemen. Cijfers en statistieken over productie en bedrijfsontwikkeling in de levensmiddelenindustrie en voedingssector.

Op deze themapagina staan enkele belangrijke bronnen met cijfers over het alcoholgebruik en alcoholgerelateerde problemen in Nederland. Onze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de veranderingen in de markt, het laatste nieuws en de belangrijkste cijfers! Thema veiligheid thuiswerk en recht. Ruim 400 duizend jongeren krijgen jeugdzorg. Per zijn het wettelijk minimumloon (WML) en de (cao-)loontabellen voor de horeca gewijzigd. Download nu de nieuwe lonen/salarissen.

Horeca en recreatie, sectorinformatie rabobank

Zo zijn himalaya arbeidsvoorwaarden ook voor uw medewerkers transparant en vergelijkbaar.

cijfers en trends horeca

Factsheet, trends in de horeca

Advies khn: gemiddelde prestatieverhoging van 1,3 procent. De horeca-cao kent een jaarlijkse prestatieverhoging voor vakkrachten met een loon tussen basis en eindloon van de loontabel. Khn adviseert als gemiddeld percentage bij voldoende presteren 1,3 procent aan te houden. Dit dekt tenminste de inflatie. Bij beter presteren een plus en bij slechter presteren een lager percentage. Vanzelfsprekend kunt u een eigen regeling afspreken, mits u die voor iedereen gelijk toepast en vooraf bekend maakt. Lees meer over hoe u de jaarlijkse prestatieverhoging vaststelt. Horeca-cao, khn heeft voor u als khn-lid modelarbeidsovereenkomsten bij de horeca-cao opgesteld. Deze kunt u eenvoudig downloaden op onze website: /cao.

Tegelijkertijd zijn per e percentages van het wettelijk minimumloon voor 18, 19, 20 en 21 jaar omhoog gegaan. Per gaan de minimumlonen voor 18, 19 en 20 jaar nog verder omhoog. Heeft u leerlingen in dienst, let dan op! De bedragen van het wettelijke minimum opleiding (jeugd)loon gelden ook gewoon voor leerlingen. De verlaagde bbl-staffel is in de nieuwe cao horeca uitgesloten. Wat betekende het hogere wettelijke minimum (jeugd)loon? Concreet betekent dit dat uw medewerkers van 18 tot en met 22 jaar vanaf een hoger wettelijk minimum(jeugd)loon ontvangen. Medewerkers van 18 jaar ontvingen 5 procent meer, en medewerkers van 22 jaar gingen er tot 18 procent op vooruit.

Cijfers - economie, trends

De loontabel hoort bij de nieuwe horeca-cao. De loontabel per Download de, loontabellen met jeugd- en uurlonen per (pdf). Nieuwe minimumloonregels, de leeftijd voor het volwassen wettelijk minimumloon ging juli 2017 omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Tegelijkertijd ging het minimumloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar (minimumjeugdloon) in stappen flink omhoog. De leeftijd voor het volwassen loon voor de loontabel van de nieuwe cao horeca is 21 jaar. Per is de eerste stap gezet. De leeftijd waarop iemand het (volwassen) wettelijk minimumloon krijgt ging omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Stap 2 volgt per Dan wordt dat 21 jaar.

Cijfers en trends horeca
Rated 4/5 based on 602 reviews